VILKA ÄR VI?

Vi har skapat en plattform för dialog mellan klimatforskare/experter och företag, skolor samt en bredare allmänhet. 

 

Vårt mål är att sprida kunskap till allmänheten om den hållbarhets- och klimatkris vi befinner oss i med hjälp av de mest kunniga vi har i samhället, nämligen forskarna!  

 

Researchers Desk samlar ett 50-tal av Sveriges ledande klimatforskare och experter för att utifrån begrepp som respekt och förståelse presentera den senaste forskningen kring klimatförändringen och dess allvarliga konsekvenser på ett tillgängligt och tydligt sätt.

Vi tror på samtalet!

RD Medis_edited.jpg